O nama

Jedan smo od vodećih proizvođača kartonske ambalaže u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Orijentirani smo na domaće i strano tržište.

Od osnutka 1971.godine pa sve do danas Kartonaža d.o.o. je u sastavu Jedinstva, te neprekidno ulaže u razvoj prateći zahtjeve tržišta u pakiranju robe, povećava proizvodne kapacitete i razvija nove tehnologije u izradi kartonske ambalaže.

Transportnu i komercijalnu ambalažu radimo po željama i potrebama kupaca. Poštujući najviše tehničke standarde proizvodimo ambalažu gotovo za sve gospodarske grane kao što su prehrambena, obućarska, tekstilna, automobilska, drvno – prerađivačka te za manje obrte i OPG-ove.

Osnovna sirovina za proizvodnju kartonske ambalaže je valovita ljepenka različitih gramatura i kvalitete papira koji se ugrađuju ovisno o zahtjevnosti pakiranja proizvoda. Svi repromaterijali koji se koriste u proizvodnom procesu su razgradivi, ekološki prihvatljivi i u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša.

Glavne djelatnosti naše tvrtke su:

  • Dizajn kartonskih kutija i ambalaže

  • Projektiranje kartonskih kutija i ambalaže

  • Prozvodnja kartonskih kutija i ambalaže

  • Prodaja kartonskih kutija i ambalaže

Pošalji upit

Kartonaža Sv. barbara Jedinsto Kartonaza d.o.o.
Back To Top