Kontakt

JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o.

Tvornica za proizvodnju papirne ambalaže

Rudarska 6
Ivanec - 42240
Hrvatska


+385 42 781 532


OIB: 30410831044
Žiro-račun: HR502340091110107293
Uprava: Martin Bunić, direktor


Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS 070057964. Temeljni kapital od 20.000 kn je uplaćen u cijelosti.

KONTAKTI
DIREKTOR


042/781-469 098/241-001

PRODAJA


042/781-532 098/267-795


042/493-860 099/2118-910


042/493-863 098/405-432


042/783-510 098/241-002

NABAVA


042/781-531 099/2118-908

PROIZVODNJA


042/782-318 098/9356-334

TEHNOLOGIJA


042/493-862 098/446-314


042/493-868


042/493-870 099/4970-808

FINANCIJE


042/493-867 098/894-768

Back To Top